31.08.2022 r. planowane jest wyłączenie prądy w miejscowości Podedwórze (ST 1,2,3,5,6,7) i Rusiły ( ST 1, 2) w godzinach od 8:00 do 14:00
Więcej informacji na https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

 Wyłączenia prądu

Dodatkowe informacje