W związku z brakiem możliwości organizacji tradycyjnego zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w czerwcu, Wójt Gminy Podedwórze zaprosiła do Urzędu Gminy tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej w Podedwórzu, aby pogratulować im zakończenia etapu edukacyjnego, złożyć życzenia sukcesów w dalszych latach edukacji, wytrwałości w dążeniu do celu oraz przede wszystkim zachowania więzi z lokalną społecznością.

     Pani Wójt dziękowała uczniom za wysiłek włożony w kształcenie i rozwój osobisty, za zaangażowanie w tworzenie lokalnego życia kulturalnego oraz promocję szkoły i gminy. Podkreślała, że nadal są tu mile widziani, a lokalne instytucje i organizacje są otwarte na ich zaangażowanie i pomysły. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Artur Becher ze swojej strony pożegnał uczniów oraz zwrócił uwagę, że stają się oni ambasadorami naszej szkoły i Gminy w świecie.

     Każdy z absolwentów otrzymał list gratulacyjny, a uczennice z najwyższymi średnimi: Joanna Chilimoniuk, Klaudia Nowak, Andżelika Kowalczuk oraz Izabela Nowak, również nagrody pieniężne. Na koniec części oficjalnej uczestnicy spotkania wykonali pamiątkową fotografię, a przygotowany poczęstunek był okazją do rozmów o wrażeniach z wakacji oraz wymiany informacji o przygotowaniach do rozpoczęcia nauki w nowych szkołach.

 

Dodatkowe informacje