W dniu 23 sierpnia 2020 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Podedwórzu wraz z żołnierzami kompanii lekkiej piechoty uczestniczyli w szkoleniu nad Jeziorem Czarnym. Podczas szkolenia ćwiczono: bezpieczne podejście pontonem do osób w wodzie, podejmowanie tonącego z wody, podejmowanie topielca z wody, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, skoki do wody. Szkolenie obejmowało ratownictwo wodne oraz udzielanie pierwszej pomocy. Celem szkolenia było zacieśnienie współpracy pomiędzy 232 kompanią lekkiej piechoty a Ochotniczą Strażą Pożarną w Podedwórzu.

 

Dodatkowe informacje