WÓJT GMINY PODEDWÓRZE

informuje, że w czwartek 24 września przy Remizie w Rusiłach w godzinach 8.00 – 11.00 odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
  • monitory i lampy telewizyjne
  • opakowania po dezodorantach
  • zużyte baterie i akumulatory
  • puszki i pojemniki po farbach i lakierach
  • żarówki, świetlówki, reflektory
  • opakowania po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
  • termometry i strzykawki
  • leki

Dodatkowe informacje