Dla wszystkich, chcących się spisać samodzielnie, ale nie mających takiej możliwości w swoim domu zostało przygotowane specjalne miejsce w Urzędzie Gminy na I piętrze w pokoju nr 9. Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/ oraz w Gminnym Biurze Spisowym pod nr tel. 83 379 50 01

Dodatkowe informacje