Szanowni Rodzice, Uczniowie!
Przypominamy, że od 1 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2020 r.
Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie.
W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Podedwórze w Sali obsługi na parterze.
Wnioski należy składać do 15 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Podedwórze w Sali obsługi na parterze.

Dodatkowe informacje